Veic lāzerepilāciju droši! 2.daļa 


Vai tu zini, kam jāpievērš uzmanība dodoties uz lāzerepilācijas procedūru, lai tā nekaitētu tavai veselībai?
Esam sagatavojuši vairākus ieteikumus, kas jāievēro, lai procedūra būtu droša un nekaitīga!

👉 Pārliecinies, ka persona, kas veic procedūru ir ĀRSTNIECĪBAS PERSONA (to vari pārbaudīt šeit: https://registri.vi.gov.lv/rap )
👉 Lāzerepilācijas procedūras veic ārstniecības iestādēs ar drošības noteikumiem atbilstošu telpu iekārtojumu (to vari pārbaudīt šeit: https://registri.vi.gov.lv/air )
👉 Nekautrējies noskaidrot vai speciālistam, kurš veiks procedūru, ir sertifikāts, lai strādātu ar konkrēto lāzeriekārtu
👉 Jebkuras lāzerprocedūras laikā ir jālieto aizsargbrilles, kas atbilst konkrētai lāzeriekārtai (atbilstoši manipulācijās izmantotā lāzera viļņa garumam) gan klientam, gan specālistam
👉 Iekārtām jāatbilst Eiropas Savienības sertifikācijas normām, viens no kritērijiem ir iekārtas atbilstība, piemēram, CE vai cita veida sertifikācijai
👉 Pārliecinies, ka procedūras laikā tiek ievērotas sanitārās normas (dezinfekcijas līdzekļu izmantošana, cimdi speciālistam u.c.)
👉 Konsultācijas laikā speciālistam ir jāiepazīstina klients ar procedūras gaitu, iespējamām komplikācijām, kā arī jānoskaidro iespējamās kontrindikācijas